Trajnimi i avancuar i Lidershipit

posted in: Aktivitete | 0

Trajnimi i avancuar i Lidershipit

Një trajnim i veçantë me titull: “Trajnimi i avancuar i Lidershipit” u zhvillua në kryeqytetin e Kroacisë në 8-14 dhjetor 2014. Fokusi i tij ishte te mjedisi dhe udhëheqësit e shoqërisë. ishte një kënaqësi e madhe për Qendrën Rinore Pa Kufij për të dërguar 5 lidera te ardhshem te të rinjve për të marrë pjesë në këtë trajnim.

ATOL Projekti – Advance Trajnimi i Lidershipit të Punëtorëve të Rinisë ishte një shkëmbim i të rinjve nga vende të ndryshme. Qëllimi i tij ishte për të futur dhe për të promovuar parimet e udhëheqjes te njerëzit të cilët punojnë direkt me të rinjtë. Nëpërmjet një punëtorie(workshop) 6-ditor pjesëmarrës nga vende të ndryshme dhe me prejardhje të ndryshme rivendosen motivimin e tyre dhe mësuan mjete të reja dhe teknika, dhe shkëmbimin e praktikave të mira per te punuar me eficence dhe efikasitet te plote.

Përveç kësaj, pjesëmarrësit shqiptarë ndane informacion në lidhje me Qendrën Rinore Pa Kufij(Youth Center Borderless) dhe Shqipërine. Ata krijuan miqësi të gjatë të qëndrueshme me liderët e rinj nga organizata të ndryshme. Kjo ishte një përvojë e mrekullueshme!