Kamp veror nga Olof Palme Center Albania

posted in: Aktivitete | 0

Kamp veror nga Olof Palme Center Albania

Se bashku me disa organizata te tjera jo fitimprurese Qendra Rinore Pa Kufij(Youth Center Borderless) mori pjese ne kampin veror te organizuarnga Olof Palme Center Albania.Kamp ky teper i vlefshem per metodat nderaktive jo formale, lidershipi dhe edukative.