Seminari “Ngritja e EKO Klubit Rinor në Marqinet’’

posted in: Aktivitete | 0

Ne kuader te projektit “Mjedisi i shëndetshëm fillon nga shtëpia ime!” ,i financuar nga programi SENiOR-A, Qendra Rinore Pa Kufij realizoj në datat 6-7 qershor 2015, seminarin “Ngritja e EKO KLUBIT rinor në Marqinet”.

Konkretisht, projekti synon adresimin e një problemi aktual sic është ai i menaxhimit të mbetjeve urbane ne zonën e Marqinetit, pjesë e Bashkisë së Vorës. Seminari nxiti reflektimin e të rinjve për sjelljet e tyre për situatën e rëndë mjedisore të krijuar. Ashtu sikurse ishte parashikuar në axhende në ditën e parë të seminarit fokusi ishte tek informacioni mbi cështjet mjedisore në komunitet. Në pjesën e dytë të ditës u zhvillua sesioni informues mbi hartimin e një fushate senisibilizuese, i cili u pasua në punë në grupe me të rinjtë. Gjithsej ishin 5 grupe të cilët prezantuan fushata sensibilizuese të menduara për zgjidhjen e problematikave mjedisore në Marqinet. Gjithesej ishin 35 pjesemarres ne seminar. Ditën e dytë te seminarit fokusi ishte mbi ngritjen e EKO KLUBIT ne Marqinet i cili do te zhvillohet me tej me mbeshtetjen e Tamam Albania. Pjesemarrësit punuan ne 4 grupe kryesore duke paraqitur ne fund te seminarit, ide shumë konkrete në ngritjen e EKO KLUBIT.
Ky seminar u realizua ne bashkepunim me TAMAM Albania.

11390075_408155642726452_3710195311976057734_n 11402820_408162216059128_3349377377183086423_n 11407224_408157172726299_6947596100205170892_n 11401352_408155609393122_1163812724858826267_n 11391255_408155959393087_639842564953120246_n 11391162_408165696058780_1223160438031724126_n 11391113_408155489393134_374813827686420635_n 10659267_408165642725452_802330043333288701_n 11099416_408163192725697_1204731581860853727_n 11201188_408155892726427_6316399653472520543_n 11224371_408155479393135_4402020784629761386_n 11235386_408163142725702_5922498294269534329_n 10246344_408162139392469_5716390034702172222_n 1618416_408164769392206_2400916441251703250_n