Planifikimi Strategjik 2015-2017

posted in: Aktivitete | 0

Me mbeshtetjen e programit SENiOR-A dhe REC, Qendra Rinore Pa Kufij zhvilloi ne datat 26-27 Qershor 2015 seminarin per planifikimin stategjik te saj per vitin 2015-2017.

Synimi i aktiviteti ishte te ndihmonte ne vleresimin e punes se deri me tanishme dhe te nxise rritjen e performances se organizates ne dy vitet e ardhshme. Përfituesit e ketij aktiviteti ishin Bordi Drejtues dhe Stafi i Qendres Rinore “Pa kufij”, por ne menyre te tërthortë edhe grupi i të rinjve me të cilët organizata punon.
Seminari zgjati 2 ditë dhe u zhvillua në ambjentet e zyrave te Qendres Rinore “Pa kufij”. Ne fund te ketij aktiviteti u punua nje dokument draft i strategjise, i cili do te perfundohet ne vazhdim i detajuar.

11693939_419535721588444_5255875073634642277_n 11667254_418647838343899_7588258027246786701_n 11659495_418647941677222_5679651897179613427_n 10374532_419535704921779_8291904328374371419_n