Oscal 2015

Oscal 2015

OSCAL2015: Open Source Conference Albania partnere mbeshtetese e te cilit qe dhe Youth Center Borderless, është konferenca e parë vjetore në Shqipëri, organizuar nga Open LABS për të promovuar teknologjitë e lira e të hapura, një lëvizje globale që fillimisht filloi më shumë se 25 vjet më parë. Ky aktivitet u mbyll me sukses.Krenare per partneritetin dhe bashkepunimin.

OSCAL 2015

OSCAL (Open Source Conference Albania) is the first annual conference in Albania organized to promote software freedom, open source software, free culture and open knowledge, a global movement that originally started more than 25 years ago.This year Youth Center Borderless was one of the main supporters of the conference, which took place at 9 May 2015 & 10 May 2015 in Tirana and gathered free libre open source technology users, developers, academics, governmental agencies and people who share the idea that software should be free and open for the local community and governments to develop and customize to its needs; that knowledge is a communal property and free and open to everyone.